Пустина да фатам – А. Лефкоска

Пустина да фатам,
да не се вратам,
со глава да платам,
со душа да сакам.

Пустина да фатам,
да не се вратам.

Далеку да заминам,
во зеленило да се изгубам,
од среќа да полудам,
духот да го разбудам.

Пустина да фатам,
и криво да не ми биде што нема да се вратам.