Skip to content

Да живеат песните! – Софија Величковска

  • by

Знаете..

Квалитетните песни

ретко кој ги слуша,

ретко кој ги чита,

додека поетот е жив.

Додека ги тлее,

додека се мачи да промени сè.

Знаете..

Тие ги одминуваат песните,

ко да се странци-скитници,

нивната глава е толку тешка,

полна со немилосрдие

што не паѓа лесно на нивната убавина

и мудрост во зборот.

Знаете…

Животот на поетите е еднаков

на суровата искреност,

никогаш безобразие..

Знаете…

Кога ќе умре поетот,

тогаш песните му оживуваат

тогаш сите го почитуваат,

тогаш  песните што душа горат

му ги читаат.

И тогаш веќе знаете дека..

Нивниот живот е вреден да се прославува,

а не нивната смрт.

Нивната смрт е вредна да се тажи оти

веќе убави песни од него не ќе добиете.

И на крајот од денот,

кога ќе останете сами и осамени,

ќе си речете:

-Да живеат сите песни на овој свет,

вечно да живеат, тие ни се горката вистина за сè.

Софија Величковска

Напишете коментар