Skip to content

Палавковците: „Лек“

Денес Мокси и Тот размислуваат на тема – лек. Дали има лек за сè што ги измачува во нивниот свет?

Авантурите на Тот, Мокси и Миа можете да ги следите и на нивната фејсбук страница Палавковците. Таму ќе се сретнете и со една виспрена баба, со црна мачка и со ред други нешта од нивниот секојдневен живот исполнет со секакви згоди и незгоди.

Напишете коментар