Skip to content

Аморети: Сонет 70 – Едмунд Спенсер

Прочијате го едниот од најубавите сонети во англиската литература. Сонетот е дел од збирката „Аморети” на Едмунд Спенсер, посветена на неговата сопруга.

Нова пролет гласник на кралот на сите заљубени,
На чиј оклоп богато се прикажани
Сите цветови на Земјата расцветани
Во прекрасни бои подредени:
Појди ми кај љубовта, таму кај што е безгрижно заспана,
Облечена во зимската одежда уште неразбудена:
Кажи ѝ дека среќникот што е време нема да чека
Ако таа сама за праменот не го зграпчи
Затоа кажи ѝ што побрзо нека се спреми
За да му служи на Љубовта и неговата дружина:
Каде секој што ќе ја пропушти шансата
ќе мора да ја издржи казната.
Побрзај затоа слатка љубена, додека ја имаме младоста,
Зошто после никој не може да го врати времето што изминува.

Препев: Aнастасија Лефкоска

Напишете коментар