Skip to content

Сенки – Гого Ивановски

Имам песни кои никогаш не сум ги напишал,
а знам дека ги имам и се мои;
тоа се песни кои воопшто нема да ги напишам –
ним им е дадено да живеат како сенки.

Сè мислам дека штом ќе се обидам
да ги пуштам во светот на виделината
ќе им го збришам превезот на магијата
како правта од крилата на пеперутката.

Па ќе ми паднат немошни пред нозете,
и нема повеќе да бидат тоа што биле…
После ќе жалам задека сум посакал
да им го дадам она што го немам.

Но жалта тука нема да помогне,
пеперутките втор пат не ќе полетаат…
Не, тие песни нема да ги напишам,
ќе ги чувам за да не станат никогаш стварност.

Напишете коментар