Skip to content

Глас (пророштво) – Јовица Тасевски–Етернијан

Глас на испосник-вестител
се шири од возвишение
кон предели сенишни, задушливи, гнили:

Зловолие ви се вие
како сплет од змии
во крутите жили!

Нему сте Му немили!
Вомјазени-замразени:
Се скри ли?

Не, не е притаен Тој,
туку валкани превези
имате врз очите

О, безобѕирни
што како црни капки
во бездна се точите!

Напишете коментар