Јас заспивам – Жак Превер

Јас заспивам со очи полни со птици

И сонувам една градина драга

Но штом твоите очи се далеку од моиве

Јас заспивам со очи полни со солзи

И мојот сон се вика тага.