Skip to content

Игор Крајчев – Победа

Игор Крајчев (Велес, 24 септември 1981) — македонски писател на епска фантастика. Тој е првиот македонски писател кој го воведува и го популаризира жанрот епска фантастика, која е особено значајна и популарна во останатите земји. Крајчев е добитник на Деветоноемвриско признание за афирмација на литературата и е перспективен македонски писател.

Прочитајте ја неговата трето наградена песна  на Антево слово, дел од Меѓународниот фестивал Il parsnaso – Premio Angelo La Vecchia.

Победа

Не возгордувај,
Не воскликнувај,
Целта е твоја
и само твоја,
ничија друга…
Дури и кога си го погодил центарот,
знај дека си промашил се’ останато…
Оти целта е само твоја…
Таа е твоја победа, а нечиј пораз…
Како што е твоја насмевката,
што некого боли,
Како што е твоја солзата,
што некого насмевнува…
Затоа не возгордувај,
не воскликнувај…
Насмевни се тогаш
кога ќе се исправиш,
откако ветрот те фрлил на колена…
Оти само тогаш,
вистински
си победил!

Напишете коментар