Skip to content

Поет – Звонимир Балог

Поетот работи со поглед,

понекогаш го продолжува

со двоглед,

па го фрла како јадица.

Сега фати една птица,

а сега цела улица.

Кога оди, чекори смета

честопати му се

и дланките влажни

и мислата

му лета.

Сличен е

на планински цвет.

Поетот има

најголемо срце

на сиот свет.

Препев: Иван Џепаровски

Напишете коментар