Skip to content

Има еден човек – Гане Тодоровски

За Тоше Проески

Има еден,
има еден многу,
многу човек,
белки цело човештво е,
чунки живо божество е.

Има еден, има човек
од човека почовек е,
прецедена човештина,
преточена убавина.

Топлината на душата
ти ја дава да ја згрееш,
бистрината на главата
ти ја дава да успееш.

Тој со зборови те гледа,
тој со очите ти збори,
малкузборник,
многусторник.

Те облекува во грижи,
но го сретнеш ли,
ти среќата
цел живот ќе ја имаш.

Го виде ли,
видовит си !
Го снема ли,
тешко тебе.

Има така,
има таков
многу човечен
твое е да го бараш.

Напишете коментар