Skip to content

10 гатанки за малите умни глави

Гатанките се одлична вежба (ментална гимнастика) која ги тера децата, но и возрасните на размислување. Со обидите за погодување дечињата ги зајакнуваат нивните когнитивни процеси, а истовремено и ги вежбаат. Ако не сте ги прочитале гатанките коишто претходно ги имаме објавено, кликнете овде. Прочитајте ги во продолжение десетте гатанки и обидете се заеднички да ги решите со најмалите.

Прва гатанка

Дење сум лага,
а ноќе вистина.

(кликнете овде за одговор)

Втора гатанка

Мала градина со ситни
трње оградена.

(кликнете овде за одговор)

Трета гатанка

На една куќа сто прозорци.

(кликнете овде за одговор)

Четврта гатанка

Без кожа влегува,
со кожа излегува.

(кликнете овде за одговор)

Петта гатанка

Ако одев наугоре,
ништо не ќе оставев.

(кликнете овде за одговор)

Шестта гатанка

Бело е – сирење не е,
зелено е – гора не е,
опашка има – глувче не е.

(кликнете овде за одговор)

Седма гатанка

Ако го гибаш вреска,
ако го оставиш молчи.

(кликнете овде за одговор)

Осма гатанка

Дрвен стомак кожен грб
со влакната зборува.

(кликнете овде за одговор)

Деветта гатанка

Полна тепсија златни лири.

(кликнете овде за одговор)

Десетта гатанка

Црвен бивол,
црно биволче лижеше.

(кликнете овде за одговор)

Прочитајте ја и басната за мувата и пчелата наменета за деца и возрасни.

Напишете коментар