Skip to content

На работ – Ирена Белешковска

  • by

На тесната врата на работ сме сами
и пееме гласно тажаленка кратка.
Не сум јас алчна, ами мала и слатка
со поглед што од тебе насмевки мами.

Кога усни гризеш, стискаш и боли
па се кине срцето на парчиња сто.
Кој еднаш го кудиш, не го моли,
тоа е на човечноста најдлабоко дно.

Напишете коментар