Skip to content

Каде ли одат? – А. Лефкоска

Каде ли одат, каде
оние што сме ги сакале,
а заборавиле?

Каде ли одат,
во кој пекол
и небиднина?
Крај која ѕвезда
и Недојдија?

Каде ли во душава
заспале очите
кога усните замолчиле?
Во кој дел од неа рацете
постела си направиле
и таму вечно се заборавиле?

Каде ли одат изгубените љубови?
Оние што се неостварени,
прекинати, скоро, за оцку заборавени?

На чии крилја им летаат зборовите,
(не)искажани на време, тивко, во ноќите?

Напишете коментар