Слушај поезија: „Будење“ од Радован Павловски

На каналот „Слушај поезија и други приказни“ објавено е најновото видео со стихови насловени „Будење“ од Радован Павловски. Стиховите се кратки, но многу кажуваат. Слушнете ги во продолжение. Пријатно слушање!

Слушнете и Дел од поемата „Вилазорија“ од Димитар И. Вилазорски.