Слушај поезија: Дел од поемата „Вилазорија“ од Димитар И. Вилазорски

Најновото видео со извадок од поемата „Вилазорија“ од Димитар И. Вилазорски е веќе објавено на каналот Слушај поезија и други приказни. На следниов линк го споделивме краткиот извадок од поемата „Вилазорија“. Исто така, во тој напис е споделен краток извадок во секвенци од рецензијата за поемата што ја напишал Васил Тоциновски. Во следното видео може да се чуе извадокот од поемата. Пријатно слушање!

Слушнете ги и стиховите насловени „Буквите танцуваат синхронично“.