Skip to content

Галичките чардаци – Петре М. Андреевски

Без нас ќе немаше ѕвезди на небото,
ни кој да ја преземе нивната светлина.
Без нас не ќе знаевте што е високо,
ни каде се делат денот и ноќта.

Од кај нас почнува и времето
и затоа се гледа најдалеку,
од кај нас нема што не се гледа
на небото и на земјата.

Качете се и ќе видите
кај отишле нашите мајстори
и кога мислат да се вратат дома.

Напишете коментар