За јазикот – Александар С. Трајковски

Македонскиот јазик,
е извор непресушлив,
на древна поезија Пелазгиска.
Рецитал театарски на сцена светска,
скровиштето на ризницата јазична,
како ендемски згрижен минерал
од каменолом гмечен,
и зраци светло од свеќникот кон патот вечен.
Од творештвото поетско на Шопов и Прличев,
Јаневски и Рацин,
и други големи славни поети,
па сè до македонистиката на Конески и Мисирков,
Пулевски и Улчар.
Да му ја воздигнеме славата до небеса,
а неговиот патрон вечно да му се слави,
оживејте го говорот,
и возгордејте се Македонци.
Домот вечен на поколенија наши,
кој низ вековите славно плови,
и само кренете го каменот драг сјаен,
ќе се пролее лирска личотија свежа,
од фантастични умовите нови,
од поети, прозаисти до македонисти.
Штитот вечен,
на нашата имотнина,
патоказот на минатото
и огледалото за предестинацијата ваша.
Нашиот македонски јазик.

д-р Александар Саша Трајковски e дипломиран доктор, македонски поет, преведувач и толкувач, редовен член и дел од МАКЕДОНСКОТО НАУЧНО ДРУШТВО – БИТОЛА.

close

Впиши го твојот емаил ако сакаш да станеш дел од нашата блог заедница на читатели