Слушај поезија: „Време“ од Анте Поповски

На каналот Слушај поезија и други приказни, прикачено е најновото видео со стихови насловени „Време“ од македонскиот поет Анте Поповски. Време е за стихови, време е за дневна доза слушање поезија. Секој може да издови од 2 до 5 минути во денот за да чуе кратка рецитација на одредени стихови, во прашање е само желбата. Желбата пак без интерес е само желба, такашто се надевам дека вистинските љубители покрај читањето стихови, си практикуваат и да слушнат понекое видео. Во продолжение линк што води до блог написот со текстот. Веднаш потоа може да го слушнете читањето. Пријатно слушање!

Слушнете и „Сребрени ноќни игри“ од Даница Ручигај.