Skip to content

Песна на денот: „Неизвесност“ од Блаже Конески

Титулата „Песна на денот”, денеска ќе ја понесе песната со наслов „Неизвесност“ од великанот Блаже Конески. Песната е лесна за читање, полна со рима и емоции. Таа е еден обид на Конески да ја објасни комплексноста на човечката емоција. Уживајте во читањето.

Ништо сигурно нема да знаеме,
умот ни сече грубо.
Колку нејасно разбира човекот,
што е вистинска љубов!

Таа е можеби откажување
од изгорот и слачот.
Дали сме сетиле колку е очајно
тестото под сачот?

Дали е можеби сè под сенката,
во капка вода на усни загорени?
Дали се најблиску до свежината
тие што се заморени?

Дали овие мисли
минат низ твојата глава?
Дали да ти се доверам
без сила, без гордост, без слава?

Напишете коментар