Skip to content

Табернакул

Седум свеќи го просвелтуват твојот простор со отворени ангелски крилја

Налик на човек , налик на Бог

Серуфим удвоен во четири крилја

Песочен наем со жртвеник – олтар кој гревови крие од покајни очи

Божја промисла , дом  на свет дух од каде сé дише

Пурпур, Лиља и Синевина, непроѕирен лен, невиден, но чуен Бог

Со глас кој ечи во бескрајните тишини

Грмушест пламен со четири очи

Проникнувач на закони и вечни вистини

Те носиме секаде табернакуле

За да те најдеме во храмот на Соломон.

Твоето вечно почивалиште

Одвеано со римски виор

По песочни души и нилски палати

Скриено во нашите срца

Нашите Божји вечни светлишта.

Напишете коментар