Skip to content

Песна на денот: „Имот“ од Радован Павловски

Имотот мој има
успиен пласт и време,
ветер и игла
и конец од мољња.

Крај увото на бивол
протечува нечујна река –
рикање на топ во шуплив заб

Го покриваат Небото
(да не тече)
ангели,

Напишете коментар