Skip to content

Во градината, во полето – Отон Жупанчич

Во градината, во полето, во цвеќето скриена,

во магла обвиена,

во мугра облиена,

во сиот божји свет

со убост преполнет

беше насекаде ти, во секој миг.

Зефирите

в немири

над земјата името ти го вееја,

и шуштежот на брановите,

небаре издишки на твојот здив се лееја.

На сводот вечерта ѕвезди пали,

погледот во нив бара да гали

запишани со злато среде модрината,

а пак од брезите вити

и од соништата детски, скрити

јас ти ја цртав убавината.

Чунки самовила

сегде си присутна, скриена, мила

во сите мои мисли, желби – од кај ли таа тајна?

Со тебе моја душа преполна се е,

од неа љубовта без престан те лее,

како што славата на светците посевезден е сјајна….

Слушнете го и рециталот на песната во продолжение. Пријатно слушање!