Skip to content

Ти – Маја Малиновска

16. 12. 2011

Дишам на шкрги,

Не поднесувам воздух

Кој го диши

Самоволието.

 

Седнувам сама и

Го молам светот

Да го врати мигот

На создавањето на мојот сон.

 

Бескрајни се мислите

На овој свет

Иако реалноста е само

Една мисла.

 

Ги склопувам очите

Да помислам безброј

И ги отворам

Само кога помислувам

На мојата реалност.

 

Тоа си Ти.