Skip to content

Слушај поезија: „Законот на љубовта“ од Александар С. Трајковски

Читам поезија со наслов „Законот на љубовта“ од Александар Саша Трајоквски, македонски поет, преведувач и толкувач, редовен член и дел од Македонското научно друштво – Битола. Слушнете го видеото подолу. Пријатно слушање!

Слушнете го читањето на „За неа“ од истиот автор.