Skip to content

Слушај поезија: „Романса“ од Радован Павловски

Најновото видео на „Слушај поезија и други приказни“ е поемата „Романса“ од Радован Павловски. Слушнете ја и споделете ја со љубителите на поезијата. Направете subscribe на каналот за да го поддржите неговото растење. Пријатно слушање!