Позитивни афирмации за секој ден

Позитивни афирмации за секој ден кои позитивно влијаат врз начинот на размислување за себе, за своето тело итн. Корисно е  афирмациите да се слушаат секојдневно за нивното дејство да е покорисно. Можеби нема инстантно да ги решат вашите проблеми со самото слушање, но ќе ве релаксираат и ќе ви ја вратат желбата за подобрување на вашата состојба. Важно е да ги слушнете онолку пати колку што мислите дека ви е потребно. Внимателно слушајте ги и повторувајте ги на глас или во себе. Пријатно слушање!