Skip to content

Под Царевите Кули

Во бигорски карпи Милостива се издига крај кули царски

Од три круга Самуил следи влез на војски цариградски

Тивериополски маченици во вистинска светлина верници водат

Струма слепило влече од војнички очи што Византијци ги бодат.

 

Водоча, траен сведок на водни очи пролеани со матна крв

Камен споменик на вечната борба за искачување на твојот врв

Терми извираат римски од  Беласица тромеѓна и Радомир вишен

Златен сјај на твојата иловичка земја рудовит, племенит, стишен.

 

Чаршијата стара стари занаети чува, слеана во Ориентот тајно скриен

Артемида таму се престорила во Орта, со нефис писмо на натпис лиен

Слободата Гоце ја донел,  живоборец за слобода и македонско слово

Над твоето небо сега свети сонце животворно, жолто, јужно, ново.

Напишете коментар