Skip to content

Стигма – Владимир Д. Јанковиќ

Да ти бакнам дланка
Со којашто нежно
Ти ме милуваше

Наддланката која
Трошките од лице
грижно ги тргаше

Ти бакнувам табан
Што страсно го држев
Додека те љубев

И во рисот во кој
Никогаш сит тебе
Со копнеж се губев

Ти бакнувам око
Што не гледа ништо
А мене ме гледа

Трн од твојта круна
Џвакам па непцата
Во крвта се цедат.

Српска современа поезија

Препев на македонски: Татјана Маженковска

Илустрација:
Никола Пијанманов „Венец од трње“, 2009
Масло на шпер 30 х 40 см
Колекција на Националната галерија на Р. С. Македонија

Напишете коментар