Skip to content

На поетот – Александар Сергеевич Пушкин

Не сметај, поете, на шумната слава.

Пофалбите пламни ќе минат за час;

Џганот ќе се сити, глупак суд ќе дава,

Но остани стамен, не растурај страст.

 

Ти цар си: живеј сам. Со крената глава

Продолжи по патот на слободен глас;

За подвигот честит што ти виши раст

Не ѝ треба орден на твојата става.

 

Во тебе е сé. Сам си врвен суд

Од сите си построг спрема твојот труд

Во кој беспоштедно целиот се внесе.

 

Не ти може ништо толпата без срам

Што ти плука в олтар од кој свети плам

И детски палаво тронот ти го тресе.

 

Препев: Петар Т. Бошковски

Напишете коментар