Skip to content

гитара

За…

Жиците оживеаја дур,

Ревносно задлабочен Estas Tonne

Ја буди бохемијата во моментов

Помислувам на калдрми … Прочитај повеќе