Новата фондација за култура „Славко Јаневски“ најавува дека во средината на идната година ќе го