Skip to content

Најмил

Најмил

  • by

Се појавуваш ко,

роса утринска,а

си недостижен ко

сонце небесно

ООО најмил, најмил, мој

Ме … Прочитај повеќе