Skip to content

септември 2018

Р

Додека го допијувам чајот,
при звукот на Нани Мистик.
Се присетувам на часовите поминати.
Време, … Прочитај повеќе