Skip to content

Островскиот Силен,,Солта од морето создава нова корупка. Хипи модулот постанува челик.
Додека цврсто се обидува да заздрави. Кадифена течност декадно таложена,
собира години и брчки кон староста. Завејува со нив како ураган со пластови”…

Линк до електронското издание ,,Островскиот Силен”

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A32f7702d-58ce-4afb-a216-aa990a938b2c

Напишете коментар