Skip to content

Виртуозно ,,В”

Видов вид виделина

Веана везден во виугите

Вермут вирее виулично

Виуги венеат верижно

Возливен влетав внатре

Внесувам, викот вџашен

Враќајќи вознес велелентен

Воздивнав враголентен        

Напишете коментар