Skip to content

Ти

  • by

Се појави тивко,

од никаде.

Се појави изненадно,

без најава.

Се појави ко блесок,

во темнина.

Иако беше тивко –

гласно одекна!

Иако беше изненадно –

јасно постана!

Иако беше блесок –

живот ми осветли!

Автор:
С.С

Напишете коментар