Маче на каче

Се качи мало маче

На старо каче

Посегна по колбавчиња

Солени дедини мерачиња

За час ги лапна сите

Дур дедо мустаќ брише

На јунското благо сонце

Под јаворот соседски

Па зема да бега

Дур нозе го држат сега

Кога виде како дедо

Колбавчињата ги бара

Мустаќ развиорил на јужец тој

Дур пакосникот го брка

Околу големата плевна

Каде глувчиња гозба прават

Ах мало маче викнале в’глас

Што ниет стори ти

Гозбата ни ја руши

Од зрели сласни круши

Па ми ги фатил дедо лут

Ги наредил сите на строј

На чело со пакосникот свој

На готовс, за голем бој