Skip to content

Маче на каче

Се качи мало маче

На старо каче

Посегна по колбавчиња

Солени дедини мерачиња

За час ги лапна сите

Дур дедо мустаќ брише

На јунското благо сонце

Под јаворот соседски

Па зема да бега

Дур нозе го држат сега

Кога виде како дедо

Колбавчињата ги бара

Мустаќ развиорил на јужец тој

Дур пакосникот го брка

Околу големата плевна

Каде глувчиња гозба прават

Ах мало маче викнале в’глас

Што ниет стори ти

Гозбата ни ја руши

Од зрели сласни круши

Па ми ги фатил дедо лут

Ги наредил сите на строј

На чело со пакосникот свој

На готовс, за голем бој

Напишете коментар