Skip to content

Драматично ,,Д”

  • by

Дур думам думата

Далга далдиса дејчето

Долу до далјанот

Далеку догура дупачлакот

Дали да дарувам другата

Дејгиди друшке дудинке

Напишете коментар