Ти

 

Со милозвучни зборови нацртај линии

Во нив, нафрлај бои со погледот

Гласот, нека им вдахне … Прочитај повеќе

Read More