Мисли за љубовта упатени од едно за друго срце

Мисли за љубовта кои се испратени од едно за друго срце. Секој може да се пронајде во некоја од нив. Љубовта е магична, но понекогаш болна. Што претставува за вас љубовта? Со кои реченици или зборови би ја опишале? Прочитајте ги следниве мисли посветени токму за најмагичното апстрактно што постои. Слободно споделете ги!

Прочитајте ги и следниве мисли за љубовта кои ќе ве замислат за нејзината моќ!