Skip to content

Молитва

Ситните капки ги опколија прозорците

Ги измија

Извалкани од прашината на Сахара

И јас се прашував

Дали може душа да се измие

Со капка

Која се пие од утринска роса

Која се слева од планината Хермион

Да ги благослови сионските гори

И знам таква е милоста на Бога

Која дава живот

Секогаш само со зрак светлина

Ја носи утринската роса

И со секоја утринска молитва

Ја храни душата

Со капки од изворот на мудроста

И се мие

Со само една молитва се мие

Сѐ што требало да изгние.

Напишете коментар