Skip to content

На денешен ден е роден Ванчо Николески – еден од основоположниците на македонската литература за деца

Ванчо Николески (Црвена Вода, Охридско, 10 јуни 1912 – Црвена Вода, Охридско, 15 април 1980) е  македонски писател, претставник на првата повоена генерација македонски писатели за деца и младина.

Ванчо Николески е роден во село Црвена Вода – Дебрца, Охридско. Основно училиште завршува во родното село, гимназија во Охрид, а учителска школа во Скопје. По завршувањето на учителска школа, тој учителствувал во многу села низ Македонија.По ослободувањето на Македонија, Николески работел како новинар и уредник на весникот „Титов пионер“ и во детските емисии на Радио Скопје и Радио Битола. Од 1950 година, тој бил член на Друштвото на писателите на Македонија.

За своето книжевно творештво, Николески бил добитник на повеќе книжевни награди, меѓу кои и наградите:„11 Октомври „Климент Охридски“ и „Младо поколение“. Неговите дела се преведени на сите југословенски јазици, а тој самиот се занимавал со преведување од српски и од руски јазик.

Во негова чест, Друштвото на писателите на Македонија ја доделува наградата „Ванчо Николески“ за книга за деца и млади.

Николески спаѓа во основоположниците на македонската литература за деца и нејзин најистакнат претставник во периодот непосредно по Втората светска војна.
Своите први поетски творби ги објавил во детскиот весник „Титов пионер“.

Творештво

„Македонче“ (прва збирка песни за деца на македонски јазик, 1946)

„Мице“ (поема, 1947)

„Школско ѕвонче“ (песни, 1947)

„Прва радост“ (песни, 1947)

„Бабино вретенце“ (песни, 1948)

„Крај огниште“ (песни, 1948)

„Дедови приказни“ (песни, 1950)

„Шарено торбиче“ (песни, 1950)

„Татковина“ (песни, 1950)

„Мое село“ (песни, 1950)

„Чуден свет“ (песни, 1952)

„Чудотворен кавал“ (раскази, 1952)

„Мојот ден“ (сликовница, 1952)

„Стани, Коле“ (песни, 1952)

„Братска дружба“ (приказни и бајки, 1953)

„Четиринаесет илјади ослепени“ (историска поема за времето на Цар Самоил, 1954)

„Приказни и бајки за деца“ (1955)

„Чудни случки“ (раскази, 1958)

„Цвета смета“ (сликовница, 1960)

„Волшебното самарче“ (роман, 1962)

„Приказни од моето село“ (раскази, 1964)

„Гоце Делчев“ (роман, 1964)

„Чуден дедо“ (песни, 1964)

„Под виорното знаме“ (роман, 1967)

„Приказни од волшебната куќичка“ (раскази, 1970)

„Малиот ловец“ (раскази, 1970)

„Станко спанко“ (песни, 1972)

„Ѕвездени вечери“ (песни, 1973)

„Рачко плачко“ (песни, 1973)

„Крвави години“ (хроника-роман)

„Жива книга“ (раскази, 1978)

На денот на завршување на учебната година да се потсетиме на неговите најпознати дела кои можете да ги прочитате онлајн: „Волшебното самарче“, „Мое село“, „Гоце Делчев“.

Напишете коментар