Skip to content

Ќе се сетиш ли? – Дијана Станчевска

  • by

Ќе се сетиш ли…Ако ти кажам

зборови одамна заборавени

или намерно заборавени

во твоите спомени?

Ќе се сетиш ли…Ако ги затвориш очите

и на момент се вратиш на твое место…

тајно место што го криеш?

Ќе се сетиш ли…На бегањето од местото

просторот и магијата на моите зборови

Од срце кажани?

Ќе се сетиш ли…Ако ти кажам дека сум

на најладното место, а знам дека

сакам да сум крај оганот?

Ќе се сетиш ли…Ако го слушнеш гласот

кој плаче во мене, а сепак се смее на глас?

Се прашуваш дали ќе се сетиш?

Да, ќе се сетиш или повторно ќе заборавиш.

Дијана Станчевска

Напишете коментар