Skip to content

Брзото желче

Во дивата и густа шума

си живееја многу животни

весело трчаа низ ливадите

и ги поздравуваа шумарите.

Меѓу нив имаше и едно желче

живееше покрај едно борово елче,

куќарката и телото му беа зелени

а најдобри пријатели два елени.

Желчето сакаше трева да јаде

и храната што природата ќе ја даде,

се движеше полетно и брзо

ги поминуваше сите други желки

а, со дивите животни правеше зделки.

Брзото желче им беше менаџер главен,

за распоред во шумата му немаше рамен.

Куќен совет, ред, мир и секакви листи,

го слушаа дури и бубачките и сите глисти.

Одржуваше натпревари и одење по модни писти,

без него ниту ноќите ниту деновите не се исти.

Познато по неговата вештина,

брзо се движеше на ладно,

ништо не можеше да го спречи

и во најголемата жештина.

Брзото желче шампион прав,

движи се и ти за да бидеш здрав.

Напишете коментар