Skip to content

Ново правило – Руми

Денес споделуваме стихови со наслов „Ново правило“ од Руми. Извадок од „Два света. Во превод од Тихомир Јанчовски.

Старо правило е дека пијаниците
Мораат да дигаат џева и да бидат кавгаџии.
И љубовникот не е ништо поарен.
Тој пропаѓа во јама. Но долу во јамата
наоѓа нешто блескаво, повредно
од било какви пари или моќ.

Сношти Месечината дојде
и си ја расфрла облеката по улицата.
Го сфатив тоа како знак да запеам,
паѓајќи угоре, во небесната чинија.
Чинијата се скрши. Сè паѓа насекаде.
Нема што друго да се прави.

Ова е новото правило:
Скрши ја чашата за вино,
и падни во издивот
На дувачот на стакло.

Напишете коментар