Skip to content

Неопеана песна – Радован Павловски

Во оваа кратка поема поетот на метафоричен начин опишува што претставува за него песната.

Прочитајте ја во продолжение.

Неопеана песна

Таа е неприпитомена, диво убава
Час ветер е, почва што чека сејач.
Таа е сон што копка по нас
па не гони да изговараме зборови
и дали ќе се одѕве на тој наш повик
или не
Често песната е
поткожно треперење на секој створ.

Прочитајте ги и стиховите со наслов „Пророштво“ од Радован Павловски.

Напишете коментар