13 цитати од познатиот француски поет Пол Валери

Пол Валери (30 октомври 1871 година – 20 јули 1945 година) бил француски поет и есеист, еден од најпознатите лиричари. Исто така е познат филозоф кој 12 години по ред бил номиран за Нобелова награда за литература.

Ви претставуваме неколку негови познати цитати кои сигурно ќе го привлечат вашето внимание.

1.Политика е уметност да ги спречиш луѓето да се занимаваат со својата работа.

2.Поезијата е посебен јазик, или поточно, таа е јазик во рамките на еден јазик.

3.Глупавоста не е мојата силна страна

4.Жената која мириса на погрешен парфем, нема иднина.

5.Сè што е едноставно е лажно. Сè што е комплексно е неупотребливо .

6.Современиот човек е роб на модерноста: нема напредок што не го претвора во негов најголем роб.

7.Песната никогаш не е завршена, само напуштена.

8.Војна, масакр на луѓе кои не се познаваат, за доброто на луѓето кои  се познаваат, но не се масакрираат.

9.Слободата е состојба на умот.

10.Љубовта е  можност да бидеш глупав заедно со некој друг.

11.Човекот кој е сам е секогаш во лошо друштво.

12.Учтивоста е организирана рамнодушност.

13.Постојат две можни визии за светот: визија која дели и визија која обединува.

Прочитајте овде повеќе за Пол Валери – еден од најголемите мислители на 20 век ја пишува песната Мислител