Skip to content

Сонот под Пелистер – Љубомир Груевски

Љубомир Груевски (роден на 17 јануари 1949, во Гевгелија – починат на 10 ноември 2016, во Битола) е македонски поет.

Роден е на денешен ден и во негова чест споделуваме две песни од неговата прва издадена стихозбирка „Гемии“. Таа е една од првите книги кои сум ги добила на подарок и за мене има посебно место во срцето и спомените.

Интересно е за оваа стихозбирка тоа што поетот своите поетски видувања ги искажува со патриотска интонација која е присутна и во песните кои ги споделуваме. Уживајте!

Сонот под Пелистер

Белата кама ми ја спружил
в срце
та кога го гледам
Ни јас ни тој ни некој друг знае
Кој од кого ќе се расплаче

додека заслепени од блескотот
на височината
на снегот и стихот
Под око се гледаме Тој во мене
Јас во него

И двајцата уморни од секојдневието
во Битола.

Сонот над Драгор

Отчепено грло и устите
Солзите на вековите
Од Баба до Црна ги собира
Додека се менуваат цареви
и султани

над Битола Јас Покрај мене Тој
страшен ли разговор
на мраморот и минливоста.

Прочитајте уште една песна од истиот поет овде Крајбрежна – Љубомир Груевски

Напишете коментар