Skip to content

Голема е љубовта – Маја Малиновска

Голема е љубовта на двајца кои никогаш не се сретнале

Само се погледнале, се разминале

Голема е љубовта на две срца кои се споиле

Но крвно не се поврзале,

Голема е љубовта на две души кои се сакале

Но само во соништата

Кои си подале рака создадена од солзи

Натпони со прашина од лелеав немир

Но , не се дофатиле

И вечно се бараат во ноќта

Се среќаваат само

Во неоживеаните приказни

Раскажани од перата на поетите.

Напишете коментар