Skip to content

Митот за римската божица на мирот Pax

  • by

Pax (збор за мир во латинскиот јазик), била римска божица на мирот, изведена и усвоена од старогрчкиот еквивалент Ејрена. Pax се сметала за ќерка на римскиот крал бог Јупитер и божицата на правдата Јустиција.  Обожавањето на Pax било организирано и станало популарно за време на владеењето на императорот Август, кој ги користеше нејзините слики за да помогне во стабилизирањето на империјата по годините на превирања и граѓанска војна во доцната република.

Август нарача олтар на мирот во нејзина чест на кампусот Мартиус наречен Ara Pacis, а царот Веспасијан изградил храм за неа наречен Templum Pacis. Pax имала и фестивал на 3 јануари. Во уметноста, таа вообичаено е прикажана како држи маслинови гранки како мировна жртва, како и кадецеј, корнукопија, пченка и жезол. Pax исто така често се поврзува со пролетта.

Pax за прв пат се појави како Ејрена со кадицеј и ова може да се види во налогот на Август  за Ara Pacis или олтарот на мирот и во монетоковање во тоа време. Некои тврдат дека името Pax најверојатно се користило повеќе за политички слоган отколку за вистинска божица во тој период, односно Pax значело прекин на граѓанската војна и враќање на просперитетот на империјата преку новиот империјален систем.

Ја користел императорот Август во политички говори

Август честопати користел верски настани и говори за да ги нагласи своите политички пораки, како на пример кога станал Pontifex Maximus или „врховен свештеник“. Неговата изградба на Ara Pacis симболизираше мир за римските граѓани под негова власт и некои колонии беа преименувани по божицата и Август, како што се Пак Јулија во Пакс Аугуста во античка Лузитанија, исто така, кружеше монета во колониите што го поддржуваа Август како носител на мирот каде што е прикажана неговата биста и божицата Пакс од предната страна.  Август се обиде да воспостави култ на Пакс во провинциите како што се Шпанија и Галија, како што направи со империјалниот култ.

Владеењето на Октавијан Август го нагласи поимот мир за римските граѓани и потчинетите народи како можен начин да се донесе солидарност со раната империја и да се консолидира неговата политичка филозофија. Царската порака била дека римските поданици уживале во божицата Pax, односно мирот и нејзините придобивки само поради империјата на Август и силата на неговите војски.

Божицата Pax подоцна ќе стане синоним за првиот император Октавијан Август за периодот познат како Pax Augusta, а подоцна научниците го нарекоа времето на мирот како Pax Romana, што значи дека стабилноста и мирот беа постигнати преку моќта на императорот за да се ограничат борбите во империјата и преку поразување на странски закани како што се гледа како покорување на Германија, Панонија и Египет итн.

Pax Romana (латински назив за „Римски мир“) е приближно 200-годишен временски период во римската историја, кој е идентификуван како период и златно време на зголемен, како и одржлив римски империјализам, ред, просперитетна стабилност, хегемонијална моќ и експанзија, и покрај голем број бунтови и војни.

Прочитајте и за Култот за римската енигматична божица Веста.

Напишете коментар